2019-02-16 11:25 

Wykonujemy następujące usługi z zakresu geodezji i kartografii:

  • pomiary sytuacyjno – wysokościowe / sporządzanie dokumentacji do celów projektowych, opracowania różnego rodzaju map geodezyjnych w formie numerycznej/,

  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

  • wznowienia granic,

  • geodezyjna obsługa inwestycji /uprawnienia z zakresu 4/,

  • obsługa geodezyjna przy budowie i modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich i innych

  • powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne budynków, budowli, urządzeń podziemnych i innych obiektów.